TAKEIFA WET, nouveau clip du groupe Takeifa

Dakarmidi – TAKEIFA WET, nouveau clip du groupe Takeifa